1 lipca 2017 WOJCIECH BOKINA

Rezygnacja z zarządu nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowę o pracę

Tagi dłużnik doradca restrukturyzacyjny pracownicy wierzyciele

Sąd Najwyższy wielokrotnie potwierdzał, iż stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej jest odrębnym stosunkiem prawnym od stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę łączącego osobę zasiadającą w zarządzie spółki kapitałowej. Niestety wiedza ta nie jest powszechna zarówno wśród menadżerów jak syndyków.

Rozstrzygnięcie Sądu upadłościowego

W jednym z toczących się postępowań upadłościowych, syndyk odmówił uznania i wypłacenia wynagrodzenia dla byłego Prezesa Zarządu dłużnika, którego jestem pełnomocnikiem. Tłumaczył, że Prezes złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie w połowie stycznia 2015 r. Natomiast ze świadectwa pracy (wydanego jeszcze przez kadry dłużnika) wynikało, że umowa o pracę została rozwiązana pod koniec stycznia 2015 r. Samo zaś ogłoszenie upadłości nastąpiło na początku lutego 2015 r. Syndyk przyjął, że umowa o pracę została rozwiązana, tak jak zostało to wskazane w świadectwie pracy i na liście wierzytelności uznał wynagrodzenie Prezesa Zarządu tylko do końca stycznia 2015 r. Były Prezes Zarządu niezgadzając się z tym stanowiskiem złożył sprzeciw do sędziego komisarza.

Sąd upadłościowy w centralnej Polsce w postanowieniu z dnia 13.04.2017 r., podzielił stanowisko Prezesa Zarządu. Wskazał, iż istniały dwa stosunki prawne i samo złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji zarządu nie spowodowało rozwiązania stosunku pracy. Ponadto zdaniem Sądu: „błędne jest stanowisko syndyka, w którym wywodzi on fakt wypowiedzenia stosunku pracy ze sformułowania zawartego w świadectwie pracy, iż stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania – oświadczenia pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Syndyk nie posiada bowiem żadnego dokumentu potwierdzającego fakt wypowiedzenia umowy o pracę, a jako profesjonalista powinien mieć świadomość, iż warunkiem koniecznym wypowiedzenia umowy o pracę jest złożenie stosownego oświadczenia przez jedną ze stron stosunku pracy. Samo wydanie świadectwa pracy ze stwierdzeniem, iż nastąpiło wypowiedzenie nie kreuje wstecz rzeczywistości zgodnej z prawem. Jeśli zatem syndyk nie dysponował wypowiedzeniem umowy o pracę powinien stosunek pracy wypowiedzieć. Skoro zaniechał tej czynność uznać należało, iż w dniu ogłoszenia upadłości wierzyciela łączył z upadłym stosunek pracy. Fakt nieświadczenia pracy nie może stanowić usprawiedliwienia dla pracodawcy, który odmawia wypłaty wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie wzywał pracownika do świadczenia pracy”.

Wychodząc z ww. założenia, Sąd upadłościowy uznał wierzytelność Prezesa Zarządu z tytułu wynagrodzenia od daty stwierdzonej w świadectwie pracy do daty ogłoszenia upadłości, jak i po dacie ogłoszenia upadłości. To pierwszą wierzytelność uznał w II kategorii zaspokojenia. A co do wynagrodzenia Prezesa po dacie ogłoszenia upadłości, to Sąd stwierdził, iż nie ma potrzeby umieszczania jej na liście wierzytelności, bowiem syndyk winien ją zaspokajać jako koszt postępowania upadłościowego, czyli wypłacać je na bieżąco. Przy czym warto wspomnieć, że umowa do dnia dziejszego nie została wypowiedziana.

Wnioski

Warto zatem aby członkowie zarządu pozostający w stosunku pracy mieli świadomość, że łączą ich dwa stosunki prawne ze spółką kapitałową. Złożenie rezygnacji z zasiadania w Zarządzie bez rozwiązania umowy o pracę nie pozbawia ich roszczeń o wynagrodzenie wynikających z umowy o pracę, nawet gdy syndyk nie wzywał ich do świadczenia pracy. Warto aby o powyższym mieli również świadomość syndycy, albowiem niedochowanie należytej staranności związanej z analizą łączących dłużnika umowami o pracę, może być w przyszłości podstawą ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej syndyka wobec wierzycieli upadłego.

O autorach

Autor
Zadaj pytanie autorowi WOJCIECH BOKINA Wspólnik/ Radca prawny
Jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym. Jako partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy prowadzę projekty z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz sporów gospodarczych.

Kontakt dla mediów

Avatar
Sylwia Zajdel-Goleniowska

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.