14 grudnia 2020 WOJCIECH BOKINA

Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdza możliwość stosowania terminu pięcioletniego do powództwa zarządcy masy sanacyjnej o uznanie czynności za bezskuteczną

W doktrynie panuje rozbieżność co do interpretacji art. 306 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, który stanowi, że: „ustalenie bezskuteczności czynności po upływie roku od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego jest niedopuszczalne, chyba że na podstawie kodeksu cywilnego uprawnienie to wygasło wcześniej”. Część doktryny wskazuje, że upływ terminu rocznego powoduje, ze zarządca nie może po tej dacie wytoczyć powództwa o ubezskutecznienie czynności. S Gurgul wskazuje natomiast, że:

Roczny termin liczony od daty otwarcia postępowania układowego (ust. 2) odnosi się do powództwa o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej, opartego na przepisach art. 304 ust. 1–5 PrRestr. Nie obejmuje on natomiast powództw, w których zarządca domaga się uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie art. 527 i nast. KC.

Powołując się pogląd S. Gurgula zarządca masy sanacyjnej wytoczył powództwo po upływie roku od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego i tu nastąpił istny orzeczniczy rollercoaster. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze stwierdził, że legitymację na podstawie art. 527 kc ma wyłącznie wierzyciel, a powód (zarządca masy sanacyjnej) co najwyżej ma status dłużnika w kontekście ewentualnego uznania czynności prawnej za bezskuteczną. Wyrok został przez Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylony do ponownego rozpoznania, bowiem jak wskazał Sąd II instancji legitymacja zarządcy wynika wprost z art. 306 ust 1 prawa restrukturyzacyjnego. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ponownie oddalił powództwo, ponieważ przyjął, że termin na wytoczenie powództwa przez zarządcę wynosi rok. Sąd Okręgowy w Poznaniu ponownie uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wskazując:

Wyrok zapadły w następstwie rozpoznania skargi paulińskiej w odróżnieniu od powództw opartych na treści art. 304 ust 1-5 prawa restrukturyzacyjnego ma charakter konstytutywny, gdyż czynność prawna dłużnika dokonana nie jest bezskuteczna w stosunku do wierzycieli z mocy prawa. Powyższa odmienność powoduje, że do powództwa opartego na treści art. 527 kc nie ma zastosowania art. 306 ust 2 prawa restrukturyzacyjnego, który odnosi się wyłącznie do powództw o ustalenie bezskuteczności z mocy prawa czynności dłużnika.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze po ponownym uchyleniu wyroku w całości podzielił argumentację Sądu II Instancji i uznał za bezskuteczną czynność. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny i możliwe jest jeszcze złożenie apelacji przez druga stronę.

O autorach

Autor
Zadaj pytanie autorowi WOJCIECH BOKINA Wspólnik/ Radca prawny
Jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym. Jako partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy prowadzę projekty z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz sporów gospodarczych.

Kontakt dla mediów

Avatar
Katarzyna Jakubowska PR Manager

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

[FM_form id="1"]