4 marca 2021 MACIEJ WISŁAWSKI

Wierzytelności sporne na etapie zatwierdzania układu po wygraniu procesu są objęte układem

Tagi układ wierzytelność wierzytelność sporna

„Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie” – takie założenie najprawdopodobniej przyświecało pełnomocnikom spółki Pawlak, którzy próbowali wyegzekwować roszczenie dla swojego klienta pomimo objęcia jej wierzytelności układem. Przysłowia nie zawsze jednak pokrywają się z rzeczywistością – tak też było w niniejszej sprawie.

Cała historia rozpoczęła się w dniu, gdy spółka Kargul straciła płynność finansową. Korzystając jednak z dobrodziejstwa przepisów prawa, chcąc zaspokoić wierzycieli, zdecydowała się na postępowanie restrukturyzacyjne.

Spółka Kargul w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zawarła układ z wierzycielami. Na zgromadzeniu wierzycieli nie głosował wierzyciel – spółka Pawlak, bowiem spółka Kargul kwestionowała jej wierzytelność i wierzytelność spółki Pawlak ujęta była w spisie wierzytelności spornych.

Układ się uprawomocnił, a spółka Kargul rozpoczęła jego realizację, natomiast spółka Pawlak w związku ze spornością wierzytelności prowadziła proces przeciwko spółce Kargul, w wyniku którego sąd procesowy zasądził część spornej wierzytelności. Spółka Pawlak wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności i wszczęła egzekucję. Po wszczęciu egzekucji spółka Kargul wskazywała
komornikowi i pełnomocnikowi spółki Pawlak, że wierzytelność powstała przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, a w związku z tym, że teraz spółka Pawlak wygrała proces, to wierzytelność przestała być jedynie wierzytelnością sporną, ale pozostaje ona w dalszym ciągu objęta układem i ponad 80% redukcją z niego wynikającą i tylko w ten sposób może zostać zaspokojona.

Pełnomocnik spółki Pawlak nie zgodził się jednak z tym zapatrywaniem i dążył do zaspokojenia roszczenia swojego klienta pomimo zatwierdzonego układu, co poważnie zagroziło spółce Kargul w możliwości regulowania zobowiązań względem innych wierzycieli objętych układem.

Zatem spółka Kargul wniosła powództwo o ustalenie, że tytuł wykonawczy, którym posługuje się spółka, utracił wykonalność, bo tytułem tym jest obecnie zatwierdzony układ, który jest wykonywany przez spółkę Kargul. Wraz z powództwem spółka Kargul złożyła wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu wniosku podzielił pogląd wyrażony przez spółkę Kargul, udzielił zabezpieczenia na czas trwania postępowania.

Wraz z powództwem spółka Kargul złożyła wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu wniosku podzielił pogląd wyrażony przez spółkę Kargul, udzielił zabezpieczenia na czas trwania postępowania i zawiesił postępowanie egzekucyjne. W treści uzasadnienia sąd wskazał wprost, iż przepisy prawa restrukturyzacyjnego w obecnym brzmieniu nie pozostawiają żadnej wątpliwości, iż tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, obejmujące wierzytelności objęte układem, tracą wykonalność z mocy prawa.

Powyższa sytuacja pokazuje, żeby za wszelką cenę nie wszczynać postępowania egzekucyjnego na zasadzie „a może się uda”, w sytuacji gdy wierzytelność objęta jest układem. Warto również pamiętać, że wierzytelnością objętą układem staje się automatycznie wierzytelność sporna na datę głosowania nad układem, jeśli wierzyciel wygra proces odnośnie do wierzytelności powstałej przed otwarciem restrukturyzacji. Takie działanie, jakie podjął pełnomocnik spółki Pawlak, może spowodować bowiem jedynie powstanie dodatkowych kosztów po stronie wierzyciela, a w żaden sposób nie przyczyni się do jego szybszego zaspokojenia.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

[FM_form id="1"]