17 listopada 2020 ŁUKASZ LASKOWSKI

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – jakie są korzyści?

Tagi dłużnik postępowanie o zatwierdzenie układu spis wierzytelności uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wierzyciel rzeczowy wierzytelność

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone jako instrument tymczasowy do 30 czerwca 2020 r. Jednak wiele korzyści tego postępowania może spowodować, że zostanie ono z nami na dłużej. Jakie to korzyści ?

Po pierwsze

Nowa procedura restrukturyzacyjna ma wymiar pozasądowy, a więc jest pozbawiona wszelkich zbędnych formalności, które mają miejsce w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Podobnie jak w postępowaniu o zatwierdzenie układu dochodzi do zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomaga dłużnikowi w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania.

Dłużnik dokonuje obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dzień obwieszczenia staje się automatycznie dniem otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik (przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego) przygotowuje spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje układowe.

Po drugie

Z perspektywy dłużnika wysoce korzystny jest fakt, że z dniem otwarcia postępowania dochodzi do dalekosiężnej ochrony przed egzekucją sądową ze strony wierzycieli i to również tych zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika. Automatycznie od dnia otwarcia postępowania (tj. od dnia obwieszczenia) do dnia jego umorzenia lub zakończenia, wszelkie postepowania egzekucyjne zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte.

Po trzecie

W okresie trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego obowiązuje, bez zezwolenia nadzorcy układu, zakaz wypowiadania kluczowych umów zawartych z dłużnikiem tj. umowa najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu.

Po czwarte

Do objęcia wierzytelności układem zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika nie jest konieczna zgoda wierzyciela rzeczowego. Warunkiem objęcia układem jest przewidywanie w propozycjach układowych, że  wierzytelność ta w pełni zaspokojona wraz z należnościami ubocznymi albo zostanie zaspokojona w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia.

Po piąte

Dłużnik nie traci pełnej możliwości zarządzania swoim majątkiem, jednak zostaje ona ograniczona do czynności zwykłego zarządu.

Po szóste

Oprócz tradycyjnego zbierania głosów wierzycieli nad układem istnieje możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

[FM_form id="1"]